Prasa

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa  atrakcją  turystyczną Lubelszczyzny >>


Powiat Opolski realizuje dwa związane z modernizacją kolejki wąskotorowej projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 .

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny >>

Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego >>