Kontakt

 

Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji i funkcjonowania kolejki należy kierować do Operatora Kolejki:


 

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa
24-310 Karczmiska, ul. Opolska 2
tel/fax: 81 828 70 18
tel. kom. 600 897 421

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej
24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6
tel./fax. 081 820 40 72 / 081 820 42 43
NIP 717-15-53-471, REGON 431029613
https://zdpopole.e-biuletyn.pl
www.zdpopole.lublin.pl