Aktualności

Remont budynków stacyjnych (2010-01-05)

Został ogłoszony przetarg na roboty remontowe budynków stacyjnych:
- budynku dworca kolejowego
- budynku administracyjnego
- budynku świetlicy kolejowej
w wyniku którego wybrano wykonawcę robót.

czytaj dalej...

Założenia projektu (2009-12-01)

Projekt pn: Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” jest realizowany w układzie partnerskim - Powiat Opolski jako lider oraz Powiat Puławski wraz z gminami – Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica jako partnerzy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VII – Kultura i turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki.

czytaj dalej...