Wagony towarowe i tabor specjalny

Na stanie Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej poza wagonami osobowymi znajdują się także wagony towarowe, zarówno odkryte np. węglarki i platformy jak i kryte. Znaczna ich część wymaga remontów, ew adaptacji na inne cele. Spośród wagonów węglarek znajdują się klasyczne 15 i 17 tonowe jak i węglarki samowyładowcze systemu „ZIehla” tzw. górnośląskie.
Do przewozu wagonów normalnotorowych służyły specjalne wagony transporterowe czyli specjalne niskie wagony 6 osiowe, na które poprzez zapadnię transporterową wtaczane były wagony normalnotorowe, nawet te o ładowności 60t.
 

Wagony, wózki Ilość
Węglarki (Wddx, Wddxh, Wddxhp) 28 szt.
Platformy (Pddxh) 3 szt.
Kryte (Kddx) 2 szt.
Transportery (Tddyyhp) 27 szt.
Pługi odśnieżne 2 szt.
Polewaczka do oprysków (Pddxh) 1 szt.
Wózek motorowy (Wmc-039) 1 szt.


Wagony zgromadzone są w większości na stacji w Karczmiskach natomiast wagony transporterowe na stacji w Nałęczowie, przy czym wskazanym rozwiązaniem byłoby sprowadzenie ich do Karczmisk i tym samym objęcie dozorem.

powrót