Aktualności

Założenia projektu (2009-12-01)

Projekt pn: Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” jest realizowany w układzie partnerskim - Powiat Opolski jako lider oraz Powiat Puławski wraz z gminami – Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica jako partnerzy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VII – Kultura i turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki.

czytaj dalej...